Articles tagged with: semi buffet

【超級爸媽食買玩】享用優質肉扒半自助餐

最近呢間推出一個好抵嘅半自助餐,又可以食到來自世界各地嘅優質肉扒,自助區嘅美食又豐富,而且仲為小朋友唔同嘅兒童餐選擇,啱晒一家大小一齊享用呀!