• Supermami
  • line
  • 【#英國樓盤小智識】港紙五萬首期買三房排屋
【#英國樓盤小智識】港紙五萬首期買三房排屋

【#英國樓盤小智識】港紙五萬首期買三房排屋

 

【#英國樓盤小智識】港紙五萬首期買三房排屋

alan210227 

 

嚟到英國樣樣都貴,唯獨買樓唔算貴!今次「曼徹斯特睇樓團」搵嚟一間筍盤,畀定心理準備大家先,因為相信有九成朋友都未見過咁亂咁癲嘅屋,不過只要你肯花少少時間去搞靚間屋,你一定唔會後悔。
位於Denton區嘅一間排屋,由於業主無理過間屋,所以前租客原來搞到亂糟糟仲咩都唔知!日前佢決定忍痛割愛,以勁抵價賣屋,實行無眼屎乾淨盲!
我哋已經幫大家計好晒,只要你有五萬港幣就夠做首期,如果用嚟自住,月供都係三千咋!
到底間屋有幾亂?即刻睇睇!

 

*資料由客戶提供*

瀏覽次數

662
馬上成為Supermami的Fans{JFBCLike url=http://www.facebook.com/pages/supermami/321920471152167 layout=standard show_faces=false show_send_button=false width=300 action=like colorscheme=light}