• Supermami
  • line
  • 【#英國樓盤小智識】英國HMO房屋 閒閒哋月賺£2400
【#英國樓盤小智識】英國HMO房屋 閒閒哋月賺£2400

【#英國樓盤小智識】英國HMO房屋 閒閒哋月賺£2400

 

【#英國樓盤小智識】英國HMO房屋 閒閒哋月賺£2400

house2 

 

香港人的確好有生意頭腦,將一間屋劏開不同大細嘅房再租出去,就可以得到比淨租一間完整嘅屋租金多!香港有劏房,英國都有!

今次會同大家睇一間位於曼城大學區嘅HMO房屋,大約1300呎嘅兩層排屋,劏開六間房,另有公用嘅洗手間、大廳同埋廚房。由於地點接近大學,所以出租目標可以係學生,或者當區嘅單身居民。每間房每個月收£400-£450租金,保守計算每月都有£2400租金收入!睇落真係相當唔錯喎!不過大家都可能要留意返,申請HMO牌照,同埋管理HMO房屋,都唔係咁易㗎!

 

*資料由客戶提供*

瀏覽次數

655
馬上成為Supermami的Fans{JFBCLike url=http://www.facebook.com/pages/supermami/321920471152167 layout=standard show_faces=false show_send_button=false width=300 action=like colorscheme=light}