Articles tagged with: 湯水

o清甜滋潤o 海底椰蘋果雞腳湯

2016-08-18 Written by // KinseyMaMa

今次其實主要係用上新鮮海底椰,佢除左有潤肺功效之外,仲可以養顏滋潤,對皮膚好好添。係淡淡夏日真係由朝到晚都開冷氣,皮膚都一定會乾乾的,所以返個海底椰靚湯滋潤下。