Articles tagged with: 繪本

【屁屁偵探】全港首個屁屁偵探樂團

各位小朋友一定都有幻想過自己變成偵探🤩,依加屁屁偵探嚟到D.Park啦🎉🥳!同各位小偵探一齊破案❤️!

PMQ元創方 【繪本小島】設計美學 X 創意教育的親子歷險

今時唔同往日既繪本,宜家已經有趣好多啦!除左閱讀繪本,更可以引導小朋友進入繪本既探險世界中!