Articles tagged with: 廣告

【超暖心廣告】日本房地產廣告《媽媽什麼都知道》

細個覺得媽媽咩都識🤔,諗緊咩佢都知🙋🏻,到咗自己做媽媽🤰🏻先發現其實媽媽係好神奇嘅存在!睇完記得同媽媽講聲I❤️U〜 Source: Youtube @ 東急リバブル

【催淚廣告】媽媽們最討厭的事是?

原本生氣的媽媽竟然哭了😭? 看完便會發覺每個孩子其實都有一顆善良的心💖,希望小朋友可以一直這麼純真!